S 8383695957175 resize

       วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 15.00-17.00 น. นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย ปศุสัตว์เขต 4   ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าพื้นที่ตรวจเยี่ยม และช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบด้านปศุสัตว์จากภัยน้ำท่วม ในพื้นที่บ้านโพธิ์ชัน ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 

สำนักงานปศุสัตว์เขต 4


Truehits