01

     วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00-16.00 น นายศีลธรรม. วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมปศุสัตว์ ภายในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 เพื่อติดตามความก้าวหน้าของดำเนินงานตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 

สำนักงานปศุสัตว์เขต 4


Truehits