01

      วันที่ 12  กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานผสมเทียม (อาสาปศุสัตว์ผสมเทียม) รุ่นที่ 3 จำนวน 50  คน ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 

 

สำนักงานปศุสัตว์เขต 4


Truehits