01

    ว่าที่ ร.ต.พิชิตพล กันทะ เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชฯ ครั้งที่ 2/2561 แทน ปศุสัตว์เขต 4 โดยมี นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 11 และ 12 เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมผาเสวย ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ วันอังคาร ที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

 

ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์


Truehits