02

        วันที่ 8 กรกฎาคม 2561 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 นำโดยนายอิทธิพัทธ์ จำรัสบุญหิรัญ และคณะ ออกติดตามงานพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ กิจกรรม พัฒนาทักษะอาชีพภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน หลักสูตร การเลี้ยงไก่ไข่ เกษตรกร จำนวน 10 ราย ณ ศพก. ตำบลหนองซน ของนายคำเฝือ เชียงขวาง อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

 

ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์


Truehits