02

     วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 นายศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 เป็นประธานพิธีเปิด โครงการ ปศุสัตว์ร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี   ณ บริเวณหน้าเรือนอิสาน โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวต้อนรับ และมีผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีเทศบาลอุบลรัตน์ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ขอนแก่น โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์เขต4 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นและจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภออุบลรัตน์ เข้าร่วมดำเนินการ เป้าหมาย ตอน ทำหมันสุนัข ประมาณ 50 ตัว

 

สำนักงานปศุสัตว์เขต4


Truehits