03

     วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ ออกติดตามตรวจเยี่ยม ศพก. เครือข่ายด้านปศุสัตว์ ตำบลชัยพร อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ และ ตำบลซาง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

 

ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์


Truehits