01

   ว่าที่ร.ต.พิชิตพล กันทะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ผู้แทนปศุสัตว์เขต 4 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมการใช้งาน Web Application esangreen.com วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 12 (นางสาวเบญจพร ชาครานนท์) เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมและบรรยายพิเศษ หัวข้อ "นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนตลาดเกษตรดิจิตอล"

 

ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

 


Truehits