01

   วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  ได้รับมอบหมายจากปศุสัตว์เขต 4 เข้าร่วมงาน " วันอนุรักษ์ควายไทย" ประจำปี 2561 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ ต.นาบัว อ.เมือง  จ.สุรินทร์ โดยมี นายอำพันธุ์  เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานครั้งนี้

 

ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์


Truehits