01

         นายศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงโครงการ “การลดใช้ยาปฎิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว์” วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ท่าพระ จังหวัดขอนแก่นโดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 และศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการจัดประชุม เพื่อปฎิบัติงานไปในแนวทางเดี๋ยวกัน

 

ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์


Truehits