03

      วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ร้อยตรีพิชิตพล  กันทะ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และคณะ  ออกติดตามโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม และติดตามการบันทึกข้อมูลเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน และอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 


Truehits