06

       วันที่ 5 - 9 กุมภาพันธ์ 2561  เจ้าหน้าที่ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ออกติดตามงานโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม , โครงการแปลงใหญ่ และติดตามการบันทึกฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู – เลย

 

   ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์


Truehits