01

    วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561  ปศุสัตว์เขต 4  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานควบคุม ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ อำเภอเมือง  และอำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมตรวจเยี่ยมและอำนวยความสะดวก

 

สำนักงานปศุสัตว์เขต 4


Truehits