01

    วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ออกตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามโครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2 ฟาร์ม เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการตระหนักในการจัดการสิ่งแวดล้อมจากฟาร์มสุกร

 

ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ 


Truehits