06

           วันที่ 29  มกราคม 2561  อธิบดีกรมปศุสัตว์ และปศุสัตว์เขต 4 พร้อมด้วยปศุสัตว์จังหวัด, ปศุสัตว์อำเภอ  และหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน  เข้าร่วมประชุมสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ  ณ  ห้องประชุม วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น

 

สำนักงานปศุสัตว์เขต 4


Truehits