07

     วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ส่วนยุทธศาสตร์ฯสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ออกติดตามการดำเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมฯ ในพื้นที่ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี พร้อมให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์ และการจัดการอาหารสัตว์ในฤดูแล้ง

 

ภาพ / ข่าว  :  นายนที   คล้ายคลึง  นักวิชาการสัตวบาล
ผู้อนุมัติข่าว :  นายสัตวแพทย์ศีลธรรม  วราอัศวปติ   ปศุสัตว์เขต
4


Truehits