02

       วันที่ 20-22  ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์เขต4 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ออกติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมฯพื้นที่อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม และร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพังโคน ออกติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมฯพื้นที่ตำบลต้นผึ้งอำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

 

ภาพ / ข่าว  :  นายบรรจง  มูลตรีดี  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
ผู้อนุมัติข่าว :  นายสัตวแพทย์ศีลธรรม  วราอัศวปติ   ปศุสัตว์เขต
4


Truehits