01

     วันที่ 13  ธันวาคม 2560  เวลา 13.30 น. นายศีลธรรม วราอัศวปติ  ปศุสัตว์เขต 4  ให้นโยบายแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์และเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสกลนคร  เกี่ยวกับการดำเนินโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ประจำปี 2561  ณ  ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สกลนคร  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร

 

ภาพ / ข่าว : นายศิลปกิจ บุญโพธิ์    ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อนุมัติข่าว :
นายศีลธรรม  วราอัศวปติ ตำแหน่ง ปศุสัตว์เขต  


Truehits