01

       วันที่ 28 กันยายน 2560 ส่วนสุขภาพสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น และด่านกักกันสัตว์ขอนแก่น  ตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรคบรูเซลโลสิส แพะแกะ ระดับ A, B ของนางดรุณี อุ่นสำราญ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย สู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานของการเกษตร

 

ข่าว/ภาพ : นายชนินทร์ น่าชม   ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการ
ผู้อนุมัติข่าว : นายศีลธรรม วราอัศวปติ ตำแหน่งปศุสัตว์เขต 
4


Truehits