01

     เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 นายสรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานนำหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร เทพยวรางกูร และถุงยังชีพ ไปแจกจ่ายช่วยเหลือ่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยด้านปศุสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ณ จุดอพยพสัตว์บ้านชีกกค้อ ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยมีปศุสัตว์เขต 4 ร่วมให้การต้อนรับ

 

ข่าว  / ภาพ  :  นายนที  คล้ายคลึง   นักวิชาการสัตวบาล
ผู้อนุมัติข่าว  :  นายศีลธรรม  วราอัศวปติ     ปศุสัตว์เขต 4

 


Truehits