01

    วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. น.สพ.ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "มาตรฐานการเก็บและนำส่งตัวอย่างน้ำนมดิบ" ณ ห้องประชุมภูผาม่าน ชั้น 1 โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 

ข่าว  / ภาพ  :  นางสาวนุชนาถ   สิทธิอมร   เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
ผู้อนุมัติข่าว  :  นายศีลธรรม  วราอัศวปติ     ปศุสัตว์เขต
4


Truehits