S 6517618338702 resize

        วันที่ 9 สิงหาคม 2560 นายสัตวแพทย์ชูยศ เชาว์ศิริกุล  ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร มอบกลุ่มสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับคณะผู้แทนกรมปศุสัตว์  นำโดยนายวรกร อินทแพทย์ ผอ.ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมคณะ ติดตามงานโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะ 1 เป้าหมาย เกษตรกรองค์กร สหกรณ์คำชะอี จำกัด พบว่าเกษตรกร ได้ผลผลิตลูกโคเพิ่มขึ้น ให้รวบรวมรายงาน และเกษตรมีการผสมอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุน

 

ข่าว  / ภาพ  :  วรกร  อินทแพทย์     ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว  :  นายศีลธรรม  วราอัศวปติ     ปศุสัตว์เขต 4


Truehits