01

      เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.30 น. ได้รับมอบหมายจากท่านปศุสัตว์เขต 4 เข้าร่วมประชุมติดตามงาน โครงการข้าวครบวงจร  และเกษตรอินทรีย์ จากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวชุติมา  บุณยประภัศร  ณ  ห้องประชุม  สำนักงานชลประทานที่ 6  จังหวัดขอนแก่น

 

ภาพ / ข่าว  :  นายศิลปกิจ  บุญโพธิ์  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อนุมัติข่าว :  นายสัตวแพทย์ศีลธรรม  วราอัศวปติ   ปศุสัตว์เขต
4


Truehits