01

        เมื่อวันที่ 8  พฤษภาคม 2560 นายปัญญา  มูลคำกาเจริญ  ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 พร้อมด้วยคณะ ออกตรวจติดตามงาน แปลงใหญ่  , พื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม , Zoning by Agri-map  ,ภัยแล้ง ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย

 

ภาพ / ข่าว  :  นายบรรจง  มูลตรีดี  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
ผู้อนุมัติข่าว :  นายสัตวแพทย์ศีลธรรม  วราอัศวปติ   ปศุสัตว์เขต 4


Truehits