03

   วันที่ 19  พฤษภาคม 2560  เวลา 09.30 -13.30  น. นายศีลธรรม  วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 ร่วมต้อนรับและร่วมศึกษาดูงาน กับ อธิบดีกรมปศุสัตว์ อธิบดีกรมประมง และคณะจากสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ พร้อมด้วยรองอธิบดีจากกรมปศุสัตว์ ณ  ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม

 

ภาพ / ข่าว  :  นายศิลปกิจ  บุญโพธิ์  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อนุมัติข่าว :  
นายสัตวแพทย์ศีลธรรม  วราอัศวปติ   ปศุสัตว์เขต 4


Truehits