01

 

     เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. นายศีลธรรม  วราอัศวปติ  ปศุสัตว์เขต 4 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างสมาคมโคเนื้ออีสานกับองค์กรเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อภาคอีสาน จำนวน 15 องค์กร ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น ถนนท่าพระ - โกสุมฯ ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

ภาพ/ข่าว : นายศิลปกิจ  บุญโพธิ์  นายสัตวแพทธ์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อนุมัติข่าว : นายศีลธรรม  วราอัศวปติ  ปศุสัตว์เขต 4