01

 

    วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559  เวลา 10.00 น. น.สพ.ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต4 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม สำนักงานปศุสัตว์เขต 4  ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ต.ท่าพระ  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น

 

ภาพ/ข่าว,ข้อมูล : นายชนินทร์ น่าชม นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
ผู้อนุมัติข่าว : นายศีลธรรม  วราอัศวปติ   ตำแหน่ง  ปศุสัตว์เขต  4