02

    เมื่อวันที่ 24  พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. นายศีลธรรม  วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้นายสุทิน  กาญจนรัช นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ แทนปศุสัตว์เขต 4 เพื่อเข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 12 (นายปริญญา  เพ็งสมบัติ) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น         

 

ภาพ / ข่าว  :  นายศิลปกิจ  บุญโพธิ์  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อนุมัติข่าว :  นายสัตวแพทย์ศีลธรรม  วราอัศวปติ   ปศุสัตว์เขต
4