04

     เมื่อวันที่ 20-21 ธันวาคม 2559 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 โดยนายสัตวแพทย์มาโนชญ์ บุญรอด และนายสัตวแพทย์ปัญญาวัฒน์ ใสกาง ออกตรวจติดตามงานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย รอบที่ 1/2560  และติดตามภาวะโรคระบาดสัตว์

 

ภาพ/ข่าว,ข้อมูล : นายมาโนชญ์  บุญรอด  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อนุมัติข่าว : นายศีลธรรม  วราอัศวปติ   ปศุสัตว์เขต 
4


Truehits