01

       นายศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร "การปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านการปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบการฟาร์มโคนม" โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นและศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบพังทุย กระนวน อุบลรัตน์-เขาสวนกวางและน้ำพอง ในวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ณ  หอประชุมโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีความรู้ ความเข้าใจข้อกำหนดและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์

 

ข่าว  :  นางสาวเบญจมาศ มุ่งโนนบ่อ      ตำแหน่ง  นักวิชาการสัตวบาล
ภาพ  :
นายมรกต บุญเรือง   ตำแหน่ง สัตวแพทย์ชำนาญงาน
ผู้ตรวจข่าว : 
นายวีระพัฒ เพ็งพา      ตำแหน่ง  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อนุมัติข่าว  : 
นายศีลธรรม  วราอัศวปติ   ตำแหน่ง  ปศุสัตว์เขต


Truehits