05

        วันที่ 10 มกราคม 2560 ปศุสัตว์เขต 4  มอบหมายให้นายชนินทร์  น่าชม นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ส่วนสุขภาพสัตว์   ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย  ติดตามการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมียและการทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ  2560 โดยไปติดตามการดำเนินงานที่อำเภอภูกระดึงและอำเภอผาขาว

 

ภาพ/ข่าว : น.สพ.ชนินทร์  น่าชม  นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
ผู้ตรวจข่าว : น.สพ.สุทิน  กาญจนรัช  ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นายศีลธรรม  วราอัศวปติ   ปศุสัตว์เขต 
4


Truehits