03

       วันที่ 20 มกราคม 2560 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 โดย นายสัตวแพทย์สุทิน กาญจนรัช  ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม  ออกตรวจรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกรขุน จำนวน 6 ฟาร์ม  ในพื้นที่อำเภอกุดรัง,โกสุมพิสัย และเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

 

ข่าว/ภาพ     :  นายมาโนชญ์  บุญรอด      ตำแหน่ง  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจข่าว   :  นายสุทิน  กาญจนรัช                ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว  :  นายศีลธรรม  วราอัศวปติ            ตำแหน่ง  ปศุสัตว์เขต 
4

 


Truehits