02

     วันที่ 20 มกราคม 2560  เวลา 10.00 น. นายศีลธรรม  วราอัศวปติ  ปศุสัตว์เขต 4   ผู้แทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายอภัย  สุทธิสังข์) เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันควายไถ่นา ณ  อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ภาพ/ข่าว : นายบรรจง  มูลตรีดี  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
ผู้อนุมัติข่าว : นายศีลธรรม  วราอัศวปติ   ปศุสัตว์เขต 
4


Truehits