05

       น.สพ.ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 และ ว่าที่ ร.ต.พิชิตพล กันทะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการเพิ่มศักยภาพการทำงานเชิงรุกสำหรับผู้ปฏิบัติงานในภูมิภาคของกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 22 - 24 มกราคม 2560 ณ โรงแรม สุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

 

ภาพ/ข่าว : ว่าที่ ร.ต.พิชิตพล  กันทะ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ผู้อนุมัติข่าว : นายศีลธรรม  วราอัศวปติ  ปศุสัตว์เขต 4