02

     วันที่ 26 มกราคม 2560  เวลา 14.00 น. นายศีลธรรม  วราอัศวปติ  ปศุสัตว์เขต 4  เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงควายระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เวทีประกวดสัตว์ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ภาพ/ข่าว : นายบรรจง  มูลตรีดี  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
ผู้อนุมัติข่าว :
นายศีลธรรม  วราอัศวปติ   ปศุสัตว์เขต  4

 

 


Truehits