02

     เมื่อวันที่ 31  มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสุทิน  กาญจนรัช นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ แทนปศุสัตว์เขต 4  (นายศีลธรรม  วราอัศวปติ) ประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม 202 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายสุวรรณ  บูราพรนุสรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 11 เป็นประธานในการประชุมฯ ครั้งนี้

 

ภาพ / ข่าว  :  นายศิลปกิจ  บุญโพธิ์  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อนุมัติข่าว : 
นายสัตวแพทย์ศีลธรรม  วราอัศวปติ   ปศุสัตว์เขต 4


Truehits