01

         น.สพ.ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.พิชิตพล กันทะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมประชุมตัดสินผลระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยมี นายปริญญา เพ็งสมบัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. 

 

ภาพ / ข่าว  :  วาที่ ร.ต.พิชิตพล  กันทะ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ผู้ตรวจข่าว : นายปัญญา  มูลคำการเจริญ  ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว :  นายสัตวแพทย์ศีลธรรม  วราอัศวปติ   ปศุสัตว์เขต
4


Truehits