01

     เมื่อวันที่ 1มีนาคม  2560  เวลา 09.30 น.  นายศิลปกิจ   บุญโพธิ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ แทนท่านปศุสัตว์เขต 4  ร่วมประชุมสรุปงานนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 13 นโยบาย (Agenda base) ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์

 

ภาพ / ข่าว  :  นายศิลปกิจ  บุญโพธิ์  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อนุมัติข่าว :  นายสัตวแพทย์ศีลธรรม  วราอัศวปติ   ปศุสัตว์เขต 4

 


Truehits