01

       เมื่อวันที่ มีนาคม  2560  เวลา 09.30 น.  นายศิลปกิจ   บุญโพธิ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ แทนท่านปศุสัตว์เขต 4  ร่วมประชุมเพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 10,13 (นายปริญญา  เพ็งสมบัติ
ณ  ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู

 

ภาพ / ข่าว  :  นายศิลปกิจ  บุญโพธิ์  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อนุมัติข่าว :  นายสัตวแพทย์ศีลธรรม  วราอัศวปติ   ปศุสัตว์เขต
4

 


Truehits