02

    เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560  นายสัตวแพทย์สุทิน  กาญจนรัช ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์เขต 4  ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นและด่านกักกันสัตว์ขอนแก่น ตรวจประเมินรับรองฟาร์มปลอดโรคบรูเซลโลสิส แพะ แกะ ที่อำเภอบ้านแฮดและอำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น รวม 3 ฟาร์ม

 

ข่าว/ภาพ     :  นายชนินทร์  น่าชม      ตำแหน่ง  นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
ผู้ตรวจข่าว   : 
นายสุทิน  กาญจนรัช        ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว  : 
นายศีลธรรม  วราอัศวปติ    ตำแหน่ง  ปศุสัตว์เขต  4


Truehits