02

    วันที่ 30 มีนาคม  2560  นายศีลธรรม  วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4  เป็นประธานเปิดประชุมวิชาการKVAC 2017  ณ โรงแรม อวานี จังหวัดขอนแก่น 

 

ภาพ / ข่าว  :  นายศิลปกิจ  บุญโพธิ์  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อนุมัติข่าว :  นายสัตวแพทย์ศีลธรรม  วราอัศวปติ   ปศุสัตว์เขต 4


Truehits