01

    วันที่ 31  มีนาคม 2560  เวลา 13.30 น. นายอภัย  สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามงานนโยบายงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 13 ข้อ ตามกระดาษยก A4 โดยมีนายศีลธรรม  วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4  พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมฯ  ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

 

ภาพ / ข่าว  :  นายศิลปกิจ  บุญโพธิ์  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อนุมัติข่าว :  นายสัตวแพทย์ศีลธรรม  วราอัศวปติ   ปศุสัตว์เขต
4


Truehits