01

   นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ  ปศุสัตว์เขต 4 เป็นประธานมอบโคโครงการธนาคารโค- กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ  ในวันที่ 28 เมษายน 2560  ณ  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร

 

ภาพ / ข่าว  :  นายศิลปกิจ  บุญโพธิ์  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อนุมัติข่าว :  นายสัตวแพทย์ศีลธรรม  วราอัศวปติ   ปศุสัตว์เขต 4


Truehits