01

        เมื่อวันที่ 7  มิถุนายน 2560 นายอรรถพล  อัครจันทร์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 พร้อมด้วยคณะ ออกตรวจติดตามงานการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโกสุมพิสัย และ ลงพื้นที่อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อจัดทำคลิปวิดีโอ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของสำนักงานปศุสัตว์เขต 4

 

ภาพ / ข่าว  :  นายบรรจง  มูลตรีดี  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
ผู้อนุมัติข่าว :  นายสัตวแพทย์ศีลธรรม  วราอัศวปติ   ปศุสัตว์เขต 4